Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2020. ÁPRILIS 29.


Az adatkezelő adatai:
Szervezet neve: Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület (továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”)
Székhely, postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27., Magyarország | Nyilvántartási szám: 01-02-0014663
Honlap: www.mandalajoga.hu, https://urbanjogi.hu
Képviselő: Pápa Gyöngyvér elnök, e-mail címe: gyongy@mandalajoga.hu, telefonszáma: +36 70 431 9960


Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szolgáltató az adatkezelő, azaz a Szolgáltató felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.


Az adatkezelés rövid bemutatása: A Szolgáltató https://urbanjogi.hu/ weboldalán (továbbiakban: „Honlap”), azon belül a https://urbanjogi.hu/jogalive/ aloldalon (továbbiakban: „Aloldal”) teszi lehetővé a szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltató a Honlapra különböző típusú és szintű jógaórákról, minitanfolyamokról, rövidebb elméleti képzésekről (továbbiakban: „Órák”) készített videofelvételeket (továbbiakban: „Felvételek”) tölt fel, melyeket a szolgáltatást igénybevevők internetkapcsolaton keresztül megtekinthetnek. A Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi azt is, hogy bizonyos Felvételek készítése közben („élő adásban”) a szolgáltatást igénybevevők kövessék az Órákat. A Felvételek szűrő segítségével is visszakereshetőek.


Az Órák célja a szolgáltatást igénybe vevők számára a jógagyakorlás, elméleti tudás elsajátításának, illetve fenntartásának támogatása. Az Órákat, Felvételeket mindenki saját felelősségére használja a Szolgáltató felelősségét kizárja. A szolgáltatás igénybevételére az jogosult, aki az erre a célra rendszeresített jelentkezési űrlapot kitölti és elküldi, a szolgáltatási díjat teljesíti, valamint nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról és az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot megteszi. A jelentkezési lapot a Szolgáltató a Honlapon, illetve az Aloldalon teszi elérhetővé. A szolgáltatást igénybevevő a jelentkezési lap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot. A szolgáltatást igénybevevő a jelentkezési lap kitöltése és elküldése során a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével teljesítheti a szolgáltatási díjat. A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő esetleges problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekkel összefüggésben további űrlap kitöltése, illetve nyilatkozat megtétele, dokumentum megküldése válhat szükségessé. A Szolgáltató által jelenleg biztosított kedvezmények: az egészségügyben, rendvédelemben, vagy egyéb, a jelenlegi veszélyhelyzetben kiemelten közérdekű munkakörben dolgozók a szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe. A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a saját és vele együttműködő szervezetek bérlettel rendelkező, jelenlegi járványhelyzetben munkanélkülivé vált gyakorlói a szolgáltatás ingyenes igénybevételére pályázhassanak.


A sikeres jelentkezésről a Szolgáltató e-mailben értesíti a szolgáltatást igénybevevőt. A szolgáltatási szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató az értesítéssel együtt megküldi a szolgáltatást igénybevevő részére a belépéshez szükséges kártyaszámot. Ezt követően a szolgáltatást igénybevevő a https://mandalaonline.hu/regisztracio aloldalon e-mail címe és kártyaszáma megadásával tud bejelentkezni. A Szolgáltató a személyes adatokat a fentiekben ismertetett szolgáltatásnyújtás érdekében veszi fel, illetve kezeli. Ha Ön ehhez hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért kezeli az Adatkezelő, hogy reklám-hírleveleit eljuttathassa Önhöz.


A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően. Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik. A Szolgáltató Honlapja böngészése során a rendszer kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-k funkciójuk szerint az alábbiak lehetnek: o a munkamenet cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható; o a használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia; o a teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.


A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A továbbiakban a szolgáltatást igénybevevőt, a hírlevél küldést igénylőt, a Honlapot látogatót egységesen „Érintett”-nek nevezzük. Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre: • A jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel a Szolgáltató: számlázási név (számla kiállítása céljából), o számlázási cím – ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából) + e-mail cím (a szolgáltatás teljesítése céljából, a jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztatás céljából, ide értve különösen a jelentkezés visszaigazolását, kártyaszám megküldését). A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.


Az alábbi adatot kezeli továbbá a Szolgáltató a jogviszonnyal összefüggésben: kártyaszám - a fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek. Ha Ön a regisztráció során más adatait adja meg, szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. Ebben az esetben Érintettnek minősül az a személy is, akinek adatait megadja. • A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekkel összefüggésben további adatok megadása válhat szükségessé. Amennyiben az Érintett kedvezményt kíván igénybe venni, a Szolgáltató az alábbi adatokat is felveszi: o munkakörre vonatkozó nyilatkozat (kedvezmény igénylés elbírálása céljából) o munkanélküliségre vonatkozó nyilatkozat (kedvezmény igénylés elbírálása céljából) o a munkakört, illetve munkanélküliséget igazoló dokumentum (kedvezmény igénylés elbírálása céljából). A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek. • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 165.§ (1) bekezdése és 166.§-167.§-ai alapján a jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt adatok: a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek) és az abban feltüntetett adatok o a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek)hez kapcsolódó számlák és az abban feltüntetett adatok. A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.


Ha az Érintett hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekre történő feliratkozással, az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő: o név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából); o e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából). A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek. 


A Honlapon a látogatottsági adatokat elemző szoftver fut, amely a látogatókról automatikusan keletkező információkat kap; ezek: o a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe); o a látogatás időpontja; o a megtekintett oldalak adatai; o a használt böngészőprogram neve; o a látogató preferenciái. A Honlap a látogatások ezen adatait rögzíti. A GDPR rendelkezései értelmében a látogató IP-címe személyes adatnak minősül. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat a Szolgáltató: A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megkötése, valamint a jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés, a szerződés megkötése az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezést, a jogviszonyt érintő tudnivalókról, fontos információkról. Ha az Érintett a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul azzal, hogy feliratkozik az Adatkezelő reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének célja az Érintett időszakos tájékoztatása a szakmai programokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról. A Szolgáltató Honlapja böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek személyes azonosításra nem használhatók, statisztikai célokat szolgálnak.


A cookie-k használatának célja: a Honlap felhasználói által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; o a Honlap látogatottságára, valamint a látogatói preferenciákra vonatkozó statisztikák, elemzések készítése. A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a szerződés megkötésével és a jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Sztv. 165.§ (1) bekezdése és 166.§-167.§-ai alapján kezelt adatok nyilvántartása a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezen adatok nyilvántartása kötelező. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az egyéb személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés ebben az esetben önkéntes és Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


A szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelentkezési lapban jelölt adatok megadása. Amennyiben az Érintett kedvezményt kíván érvényesíteni, ennek feltétele a Szolgáltató által előírt adatok megadása, nyilatkozatok megtétele, dokumentumok megküldése. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról az Érintett az elektronikus regisztráció során, a jelentkezési lapban elhelyezett checkbox bejelölésével, illetve kipipálásával nyilatkozik. Az Érintett a hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez elsősorban az erre rendszeresített elektronikus űrlapokon elhelyezett checkbox (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, illetve kipipálásával adja meg. Amennyiben a Szolgáltató lehetővé teszi, az Érintett a hozzájárulást más módon is megadhatja. A hozzájárulás megadása a személyes adatok kezeléséhez a cookie-k esetében a Honlap meglátogatásával, illetve az azon található tartalmak felhasználásával történik. Ezen ráutaló magatartással megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k számítógépéről való törlésével, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok rögzítése a jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció, a szolgáltatási jogviszony fennállása, kedvezmények igénylése során történik. A Szolgáltató köteles a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig a szerződést és a kapcsolódó számlákat megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján. A Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a jogviszony fennáll, illetve amíg az Érintett a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg. Amennyiben az Érintett ezen személyes adatainak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások, illetve kedvezmények az Érintett számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. Ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából kezelje, az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra. Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.


Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő az alábbi jogi személyeket mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával: név: Extreme Net Kft. | székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 2. em. | e-mail cím: info@extremenet.hu | képviseli: Józsa Ferenc ügyvezető, Dúró Ákos ügyvezető | Ellátott tevékenység: rendszergazdaként informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, weboldal forgalom elemzése, tárhelyszolgáltatás. név: Cihika Hajnalka | e-mail cím: hajni.cihika@gmail.com | Ellátott tevékenység: könyvelés, egyéb pénzügyi feladatok biztosítása. név: Domboróczi Veronika | e-mail cím: veronika.domboroczki@gmail.com | Ellátott tevékenység: közreműködés pénzügyi feladatok biztosításában. név: Szikszay Andrea | e-mail cím: info@mandalajoga.hu| Ellátott tevékenység: közreműködés adminisztratív feladatok biztosításában. név: PayPal Holdings Inc.| e-mail cím: service@intl.paypal.com | Ellátott tevékenység: szolgáltatási díj fizetésének teljesítése. név: Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság | e-mail cím: hello@billingo.hu | képviseli: Sárospataki Albert ügyvezető, Füzér Péter cégvezető | Ellátott tevékenység: számlázási szolgáltatás biztosítása („Billingó” szoftver által) A reklám-hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzíti, amely szolgáltatáson keresztül az Adatkezelő a hírleveleket az Ön részére megküldi. Az Adatkezelő a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására. Az Adatkezelő a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására. Az adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben.


Weboldal látogatás, cookie-használat: Az Adatkezelő honlapja böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő honlapja meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók, valamint ezeknek azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő bizalmas információként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja és csak az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá kulccsal, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei: Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: o adatkezelés céljai; o érintett személyes adatok kategóriái; o azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat, adattovábbítás címzettjét); o személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; o az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében; o az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket; o automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk. A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre o ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy o megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat. Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.


A helyesbítéshez való jog: Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján. Törléshez való jog: Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben: o már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt céljából; o a személyes adatok kezelése jogellenes; o az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése; o amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; o amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot. Ön is kérheti tőlünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatok törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Amennyiben a személyes adatoknak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások, illetve kedvezmények az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.


Korlátozáshoz való jog: Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: o Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését; o az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; o az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez; o Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig. Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg o Ön hozzájárul az adatkezeléshez; o jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése; o más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy o jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.


Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét: Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.


Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes: Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük. Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről. Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.


Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére: Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: o az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; o az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy o panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken. Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 1 391 1400 Fax szám: +36 1 391 1410 Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/ Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről. Bírósági jogérvényesítés: Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Szolgáltató ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos változatának folyamatos elérhetőségét a Szolgáltató a Honlapon biztosítja.